SIEDEM CNÓT GŁÓWNYCH
1. Pokora
2. Hojność
3. Czystość
4. Miłość
5. Umiarkowanie
6. Cierpliwość
7. Gorliwość i pracowitość

TRZY CNOTY BOSKIE (TEOLOGALNE)
Wiara. Nadzieja. Miłość.

CZTERY CNOTY GŁÓWNE (KARDYNALNE)
Roztropność. Sprawiedliwość. Umiarkowanie. Męstwo.