Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.
(Mt 12,31)


1. grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego
(np. popełniam grzech ciężki mówiąc, że i tak pójdę do spowiedzi),

2. wątpić o łasce Bożej
(np. nie wierzyć, że ktoś się nawróci),

3. sprzeciwiać się jakiejś prawdzie chrześcijańskiej
(np. że Bóg jest Sędzią Sprawiedliwym),

4. bliźniemu łaski Bożej zazdrościć
(np. nie wierzyć, że się ktoś szczerze nawrócił),

5. mieć zatwardziałość wobec natchnień Ducha Świętego
(np. do czynienia dobra),

6. odkładać pokutę aż do śmierci
(„jeszcze zdążę”).