1. Jest jeden Bóg
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna