1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty

3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą

4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach

5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła