1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
  2. Nie będziesz wymawiał Imienia Pana Boga twego nadaremno
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
  4. Czcij ojca twego i matkę twoją
  5. Nie zabijaj
  6. Nie cudzołóż
  7. Nie kradnij
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego
10. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego