Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
żeś przez krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył

Piłat skazał na śmierć Syna Człowieczego, a potem zażądał wody i na oczach wszystkich umył sobie ręce mówiąc: Nie mam żadnej winy, nie na mnie spadnie krew Tego Sprawiedliwego. A przecież to on właśnie wydał wyrok, on skazał Chrystusa na śmierć! Kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień! Kto może powiedzieć o sobie, że nigdy nie postępuje tak jak Piłat? Zastanówmy się nad sobą: ile razy powiedziałam, że to nie ja zawiniłam, winien jest kto inny. Dziecko w szkole tłumaczy się: Nie ja zacząłem pierwszy, to on. Dorośli mówią: Nic nie mogłam zrobić, tak chciał dyrektor. Każdy z nas boi się przyznać do własnej winy.
Za te wszystkie nieszczerości - Przepraszamy Cię, Jezu!


Codziennie składamy fałszywe zeznania,
Codziennie przysięgamy kłamliwie,
Codzienni ślubujemy, nie dotrzymując przyrzeczeń,
Codziennie bijemy się w piersi,
Codziennie zapieramy się Ciebie.

Świta.

Jest to godzina ludzi zapierających się.

Ja to pianie koguta
Słyszałem w Jeruzalem,
Panie.

[Modlitwa o świcie]


idź dalej...


Poezja opracowana na podstawie: „Pieśń o moim Chrystusie”, „Hymny Maryjne”, „Księga modlitw dawnych i nowych” Romana Brandstaettera.
Ilustracje Drogi Krzyżowej pochodzą z Kościoła Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie.